Na Slovensku v blízkej dobe nebudeme organizovať kurzy Buteykovej metódy dýchania. Hľadáme lekára, ktorý by mal záujem osvojiť si túto metódu a stať sa terapeutom a ktorý súčasne ovláda maďarčinu i slovenčinu.

Na Slovensku v blízkej dobe nebudeme organizovať kurzy Buteykovej metódy dýchania. Hľadáme lekára, ktorý by mal záujem osvojiť si túto metódu a stať sa terapeutom a ktorý súčasne ovláda maďarčinu i slovenčinu.

A magyarországi tanfolyamokról itt tájékozódhat: www.buteyko.hu

 Ľutujeme, ale v súčasnosti neorganizujeme žiaden kurz!


Kurzy

S cím môže pocítat ten, kto skoncí butejkovu terapiu?

Už pocas prvého a druhého týždna sa Vám drasticky znížia symptómy astmy. Nebudete viac potrebovat bronchodilatacné lieky, spreje na zlepšenie dýchania, neskôr sa u Vás zníži aj potreba steroidov, hormónov.

V nemocnici Mater Hospital v Brisbane, Austrália, vykonali klinický výskum o úcinnosti butejkovej metódy. Podla výskumu po troch mesiacoch po skoncení kurzu dochádza k:

 • o 70 % sa zníži kašel, tažké dýchanie a dýchavicnost
 • o 90 % sa zníži používanie liekov a sprejov na uvolnovanie dýchania
 • o 49 % sa zníži používanie preventívnych liekov

Každý sám na sebe zistí známky zlepšovania sa zdravia, zvýšený vnútorný klud a koncentráciu. Bude sa mu lepšie spat a bude mat viac energie a navyše zistí, že je menej závislý na takých potravinách, ako káva a cokoláda a zacne sa mu upravovat aj telesná váha a to tým najlepším smerom.

Kto sa môže zúcastnit kurzu?

Na kurze buteykovej terapie sa môžu zúcastnit dospelí a deti vo veku nad 5 rokov. Deti do 18 rokov sa môžu zúcastnit len v sprievode rodica.

Co vyucujeme?

 • dýchaciu techniku Butejko (Buteyko Breathing Technique – BBT) klinická metóda
 • dýchacie cvicenia Buteyko
 • ako možno prirodzeným spôsobom zastavit upchatie nosa
 • správny spôsob dýchania v stave kludu
 • správne, úcinné dýchanie pri telesnom pohybe
 • správny spánok
 • správne stravovanie
 • ako možno zastavit astmatický záchvat alebo záchvat kašlu

Ako vyucujeme?

Kurz dýchacieho cvicenia sa skladá zo troch (alebo štyroch) 6-7 hodinových blokov. Tieto po jednom sú každý týžden. Pracuje sa v malých skupinách – maximálne len do 20 osôb, aby sa s každým dalo aj individuálne pracovat. Každý zo štyroch trojhodinových blokov má svoju teoretickú a praktickú cast. Pocas praktickej casti sa precvicujú rôzne dýchacie modely a nacvicujú sa správne dýchacie techniky.

Pred zapocatím kurzu je prednáška, ktorá trvá 1 hodinu. Táto je bezplatná.

Následne je možné zaplatit cenu celého kurzu.

Cena kurzu:  350 Euro

V kurze je nasledovné:

 • Detailné smernice k správnemu vykonávaniu dýchacích cvicení pre každého úcastníka samostatne
 • Špeciálne cvicenia na zastavenie astmatických záchvatov a záchvatov kašla
 • Dýchacie cvicenia zamerané na danú osobu, životný štýl a rytmus
 • Osobné konzultácie
 • Prírucka
 • Pre deti rozprávková knižka o buteykovej terapii
 • Rodicia bezplatne môžu sprevádzat svoje deti
 • K prednáškam poskytujeme vytlacené pomocné obrázky, a preto netreba si robit poznámky
 • Dostanete CD, ktoré Vás sprevádza po všetkých dýchacích cviceniach a ulahcuje ich správne vykonávanie